Thứ Tư, Tháng Chín 28, 2022
HomeChưa phân loạiHọc viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân

tesTHÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2022
*******

* Tên trường: HỌC VIỆN
CẢNH SÁT NHÂN DÂN

* Ký hiệu trường: CSH

* Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm,
Hà Nội.

* Điện thoại: 024.38385246;

* Website:www.hvcsnd.edu.vn

1. Phạm vi tuyển
sinh

Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

2. Phương thức tuyển
sinh

–  Phương thức
1:
 Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

– Phương thức
2:
 Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng
chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK)
theo quy định của Bộ Công an.

– Phương thức
3:
 Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi
tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp
(CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

* Ghi chú:

(1) Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài
thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo
các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT. Áp
dụng theo tổ hợp tương tự Phương thức 3. Trường hợp Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an
không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không
thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ
Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và tình
hình thực tế, Học viện CSND sẽ thông báo việc xác định chỉ tiêu và
tổ chức xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Công an.

(2) Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều
phương thức tại Học viện CSND.

3. Chỉ tiêu tuyển
sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu tuyển sinh
đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 451; Nữ: 49); theo từng
phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính, cụ thể:

Địa bàn

Tổng

chỉ tiêu

Chỉ tiêu theo Phương thức
1

Chỉ tiêu theo Phương thức
2

Chỉ tiêu theo Phương thức
3

(Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C03, D01)

Địa bàn
1

170

Nam: 15; Nữ: 02

Nam: 15; Nữ: 02

Nam: 124; Nữ: 12

Địa bàn
2

160

Nam: 14; Nữ: 02

Nam: 14; Nữ: 02

Nam: 117; Nữ: 11

Địa bàn
3

140

Nam: 06; Nữ: 01

Nam: 19; Nữ: 02

Nam: 101; Nữ: 11

Địa bàn
8

30

0

Nam: 06

Nam: 20; Nữ: 04

Tổng cộng

500

Nam: 451; Nữ: 49

40

Nam: 35; Nữ: 05

60

Nam: 54; Nữ: 06

400

Nam: 362; Nữ: 38

– Ghi
chú:

+ Địa bàn 1 gồm: các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái,
Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

+ Địa bàn 2 gồm: các tỉnh, thành phố đồng bằng và
trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình,
Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình,
Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

+ Địa bàn 3 gồm: các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

+ Địa bàn 8 gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ: A09,
C01, C10, C11, K01, K02.

+ Học sinh T11: căn cứ theo địa phương sơ tuyển
tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa
phương đó.

– Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ
tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập
học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu
chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 và
ngược lại.

– Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không
tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và
Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển
trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết
sang xét tuyển theo Phương thức 3.

4. Thông tin tên
trường, ký hiệu mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển
theo Phương thức 3, mã bài thi Bộ Công an

– Tên trường: Học viện Cảnh sát nhân dân.

– Ký hiệu trường: CSH.

– Địa chỉ trường: Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Địa chỉ Website của trường:
http://hvcsnd.edu.vn

– Ký hiệu ngành (Nhóm ngành
nghiệp vụ Cảnh sát)
: 7860100.

– Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển phương thức 3, theo
quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT

Mã tổ hợp

Môn

1

A00

    Toán, Vật lý, Hóa học

2

A01

    Toán, Vật lý, tiếng Anh

3

C03

    Toán, Ngữ văn, Lịch sử

4

D01

    Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

– Ký hiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

TT

Mã bài thi

Phần Trắc
nghiệm

Phần Tự luận

1

CA1

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

2

CA2

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Ngữ văn

* Thí sinh dự thi bài thi đánh giá tại các địa
điểm thi của Học viện CSND, thời gian dự thi: ngày 19, 20/07/2022.
Thẻ dự thi của thí sinh sẽ được Hội đồng tuyển sinh của Học viện
CSND gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, Công an đơn vị, địa phương để
phối hợp chuyển tới cho thí sinh (Cấu trúc, nội dung mẫu đề thi của
bài thi đánh giá sẽ được công bố trên Website của Học viện CSND sau
khi Bộ Công an hướng dẫn, phê duyệt).

5. Ngành, chuyên ngành đào
tạo

Hội đồng tuyển sinh sẽ phân ngành/chuyên ngành học
cho thí sinh trúng tuyển theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công
an.

6. Đối tượng
và điều kiện dự tuyển

6.1. Đối tượng

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có
quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự
tuyển;

– Học sinh Trường Văn hóa;

– Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký
sơ tuyển.

6.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo
quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức
theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số
44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn
số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày
24/01/2019 của X01;

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác
từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt
mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự
tuyển;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong
thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở
lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm
vụ”;

– Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt
học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành
nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa từng môn thuộc tổ
hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký
sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở
lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét
tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

– Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú
tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc
tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có
con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

– Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa
và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không
quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25
tuổi;

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu
chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:

Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1,
loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số
45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu
chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa
vụ tham gia CAND. Riêng:

+ Về chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành
nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao
tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm
tuyển chọn.

* Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú
tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95
đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người
dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ
1m56 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng
lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn
vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp,
kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt
19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như
trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

6.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng
ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí
sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều
kiện sau:

6.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức
1

– Về giải đoạt được:

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội
tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ
GD&ĐT có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào
Học viện CSND được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng của thí
sinh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi
khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét
tuyển thẳng vào Học viện CSND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi
chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học,
Lịch sử, Văn học, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện
CSND;

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

6.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức
2

– Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến
ngày 01/07/2022 của một
trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc
TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK
cấp 5 trở lên.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc
tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải
hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương hoặc về Học
viện CSND trước ngày 01/06/2022.

– Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại
giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5
điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn được đăng ký,
sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định
đạt điều kiện hay không.

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập
học.

6.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức
3

– Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là
ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (nhưng đăng ký các ngành sử dụng môn
Tiếng Anh để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển, được sử dụng
điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại
ngữ là Tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển, nhưng thí sinh phải đăng
ký, dự thi môn ngoại ngữ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT là môn Tiếng
Anh nếu có nguyện vọng xét tuyển tổ hợp A01 hoặc D01 tại Học viện
CSND.

– Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh
giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn
được đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ
quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập
học.

– Lưu ý:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tại ngũ không đảm bảo
tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học tại Học viện CSND nhưng
đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự
tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng
xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì
vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại
Cổng dịch vụ tuyển sinh vào Học viện CSND hoặc học viện, trường đại
học CAND khác theo phân vùng tuyển sinh.

+ Học sinh Trường Văn hóa không đảm bảo tiêu chuẩn
về học lực để xét tuyển đại học tại Học viện CSND nhưng đủ các tiêu
chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có
nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND thì vẫn đăng ký dự thi tốt
nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh
vào Học viện CSND hoặc học viện, trường đại học CAND khác theo phân
vùng tuyển sinh.

+ Học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện xét
tuyển đại học CAND, không đủ điều kiện xét tuyển trung cấp CAND và
không có nguyện vọng xét tuyển chọn vào CAND thì đăng ký dự tuyển
các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân.

6.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng
điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3

– Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét
tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương
thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí
sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải để xét tuyển thẳng
vào  Học viện CSND được xác định tại Phương thức 1.

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

7. Tổ chức thi kỳ thi của Bộ
Công an

– Đối tượng dự thi: Thí sinh đủ điều kiện theo quy
định đăng ký xét tuyển vào Học viện CSND theo Phương thức 3 và thí
sinh không trúng tuyển Phương thức 1, Phương thức 2 (dành cho
thí sinh đăng ký dự tuyển nhiều phương thức
).

– Thí sinh đăng ký 01 tổ hợp bài thi Bộ Công an
(CA1 hoặc CA2). Mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp 180.000 đồng lệ
phí thi. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh tại thời điểm
sơ tuyển và gửi về Học viện CSND.

– Công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, công
bố kết quả điểm thi… thực hiện theo Quy chế tổ chức kỳ thi
của Bộ Công an và các văn bản liên quan.

8. Đăng ký sơ tuyển, thủ tục
đăng ký sơ tuyển

8.1. Đăng ký sơ tuyển

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự
tuyển tại đơn vị công tác.

– Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự tuyển tại
Trường Văn hóa.

– Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt
nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND
hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi
đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều
Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương
thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển
vào các trường CAND.

8.2. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

– Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng
ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính
hộ khẩu hoặc xác nhận hộ khẩu do Công an cấp xã và tương đương cấp,
học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ
căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc
nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất
ngũ.

– Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ
tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và
các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm,
hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường
hợp đủ điều kiện theo quy định. Cho thí sinh đăng ký nội dung kiểm
tra vận động, trong đó: thí sinh nam được chọn 02 nội dung kiểm tra
trong số các nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2 –
chạy 1500m; vận động 3 – bật xa tại chỗ; vận động 4 – co tay xà
đơn; thí sinh nữ được lựa chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các
nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2 – chạy 800m; vận
động 3 – bật xa tại chỗ.

Kết quả kiểm tra được đơn vị sơ tuyển xác định:
Đạt hoặc Không đạt theo quy định của Bộ Công an.

– Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp
ảnhngười đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân
phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu
khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học
CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử
dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp
THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND.

9. Hướng dẫn thí sinh có
nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp
THPT năm 2022 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển
sinh

– Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo
hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú.
Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND còn phải đăng ký tại
Công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi
đóng quân. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của
Bộ GD&ĐT ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và Phiếu đăng ký
xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành, thí sinh chỉ được
sử dụng 01 số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân khi đăng ký
thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường CAND.

– Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục khi dự
thi tốt nghiệp THPT.

– Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn thí
sinh (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa
không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND nhưng có nguyện vọng xét
trung cấp CAND) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND đăng ký
dự tuyển vào 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của 1 trường
CAND. Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến
sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp
THPT.

– Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh
nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu thí sinh
không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì từ chối quyền đăng ký dự
tuyển của thí sinh.

– Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh
(bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký
nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ
GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường
CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp
môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu
đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện
vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch
vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

+ Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển
với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực
theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều
chỉnh vào Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Trường hợp thí sinh
không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu
tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào
đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử
dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

10. Tổ chức xét
tuyển

10.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào

Căn cứ kết quả bài thi Bộ Công an và phổ điểm thi
tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, Học viện CSND sẽ báo cáo Bộ Công
an về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công khai cho thí sinh
trước khi xét tuyển.

10.2. Xét tuyển đối với Phương thức 1

– Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa
phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển.

– Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét
tuyển nộp về, Học viện CSND tổ chức xét tuyển thẳng.

– Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức
điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng
tuyển theo tiêu chí phụ quy định của Bộ Công an:

+ Thứ nhất, xét thí sinh được triệu tập tham dự kỳ
thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển
quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ Thứ hai, xét lần lượt thí sinh đoạt giải nhất,
nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học
THPT từ cao xuống thấp.

– Trường hợp giải được xác định theo loại huy
chương vàng, bạc, đồng thì huy chương vàng được xác định tương
đương giải nhất, huy chương bạc tương đương giải nhì, huy chương
đồng tương đương giải ba.

– Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu
chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương
thức 2.

– Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương
thức 1, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức
2, Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy
định).

10.3. Xét tuyển đối với Phương thức 2

– Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa
phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT.

– Xác định số lượng chỉ tiêu:

Căn cứ tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở
từng nhóm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) so
với tổng số thí sinh đủ điều kiện của Phương thức 2 để xác định chỉ
tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ ngoại ngữ.

–  Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu
phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, lấy thí sinh có điểm IELTS Academic,
TOEFL iBT, HSK xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến
thấp;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học
THPT từ cao xuống thấp;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết
quả học tập môn ngoại ngữ 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến
thấp.

– Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu
chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương
thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu Phương thức 1 đã hết nguồn
tuyển).

– Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương
thức 2, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức
1 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo
quy định).

10.4. Xét tuyển đối với Phương thức 3

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển,
nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng
xét tuyển chính thức vào Học viện CSND là nguyện vọng 1, đảm bảo
ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy
định của Bộ Công an.

– Điểm xét tuyển là tổng
điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện CSND (chiếm tỷ
lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được
quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm
ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT,
điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT =
(M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, 
trong
đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển;

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét
tuyển vào trường CAND;

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ
GD&ĐT;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ
GD&ĐT;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ
thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ
thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

– Xác định số lượng chỉ tiêu theo hướng dẫn của Bộ
Công an.

– Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và
được quy định tại điểm 6.3.4 của Thông báo này
(bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia
đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3), điểm thưởng được tính như
sau: Giải nhất được cộng 1.0 điểm; Giải nhì được cộng 0.75 điểm;
Giải ba được cộng 0.5 điểm; Giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm.
Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao
nhất.

– Học viện CSND tiến hành xây dựng phương án điểm
trúng tuyển theo chỉ tiêu do phần mềm tuyển sinh CAND xác định.

– Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một
mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét
trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03
môn thuộc tổ hợp xét tuyển Học viện CSND (chiếm tỷ lệ
40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm
tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ
tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh
có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến
đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh
có điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện
CSND lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ tư, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh
có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp
đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt
chỉ tiêu, Học viện CSND sẽ báo cáo Bộ Công an quyết định.

11. Hồ sơ đăng ký xét
tuyển

– Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và
nộp hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn của Công an đơn vị, địa phương
nơi sơ tuyển.

– Công an các đơn vị, địa phương cử cán bộ đơn vị
chức năng (có giấy giới thiệu) trực tiếp mang hồ sơ dự tuyển, file
mềm danh sách thí sinh dự tuyển trích xuất từ phần mềm tuyển sinh
CAND, lệ phí tuyển sinh đến bàn giao cho Học viện
CSND trước 17h00 ngày 30/05/2022.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và
bồi dưỡng nâng cao, tầng 2, nhà Điều hành, Học viện CSND, Phường Cổ
Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. (Thông tin liên hệ:
Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ĐT: 0975132383 hoặc Thiếu tá Phạm Tiến
Dũng, ĐT: 0972888060; cán bộ tuyển sinh, Phòng Quản lý đào tạo và
bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND).

– Một số lưu ý về
hồ sơ xét tuyển

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển do cán bộ tuyển sinh của
Công an các đơn vị, địa phương chuyển đến, nộp trực tiếp tại Phòng
Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Học viện CSND. Học viện
không nhận hồ sơ do thí sinh tự nộp và không nhận hồ sơ nộp muộn
thời gian theo quy định.

+ Học viện không nhận hồ sơ tẩy xoá, sửa chữa, ghi
thiếu thông tin. Sau ngày nộp hồ sơ, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung
nội dung đã khai trên hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ không được chấp
nhận.

+ Các đơn vị lập danh sách thí sinh đăng ký xét
tuyển đối với từng phương thức xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an và
gửi kèm theo file dữ liệu đảm bảo cấu trúc theo quy định phần mềm
tuyển sinh của Bộ Công an. Học viện không nhận hồ sơ của các đơn vị
không đảm bảo đúng quy định.

+ Các đơn vị, địa phương khi chuyển hồ sơ đăng ký
xét tuyển về Học viện cần chú ý phân loại, sắp xếp hồ sơ của thí
sinh đăng ký dự tuyển thành 02 nhóm: Hồ
sơ đủ điều kiện dự tuyển đại học
 (trong đó sắp
xếp theo từng phương thức xét tuyển, riêng đối với hồ sơ đăng ký
xét tuyển Phương thức 3, sắp xếp lần lượt theo tổ hợp A00, A01,
C03, D01. Trong các tổ hợp, tách hồ sơ của thí sinh nam và thí sinh
nữ riêng, hồ sơ của chiến sĩ nghĩa vụ CAND sắp xếp ở cuối của từng
tổ hợp)
 và hồ sơ chiến sĩ
nghĩa vụ CAND tại ngũ không đủ điều kiện dự tuyển đại
học
.

+ Bàn giao hồ sơ: Giấy báo trúng tuyển và giấy báo
nhập học, Học viện CSND gửi về Phòng Tổ chức cán bộ của Công an các
đơn vị, địa phương theo đường công văn. Học viện CSND đề nghị Phòng
Tổ chức cán bộ, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp và kịp thời
chuyển các loại giấy tờ trên đến từng thí sinh theo lịch tuyển sinh
của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

12. Công bố trúng tuyển
và xác nhận nguyện vọng nhập học

12.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương
thức 1

– Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng
tuyển, Học viện CSND công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có)
trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến
Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí
sinh.

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách
nộp bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự
kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng
nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật
quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc
gia bậc THPT; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật
quốc gia bậc THPT trong thời hạn quy định cho Công an địa phương
nơi sơ tuyển.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên
để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho Học viện CSND để tổng hợp
số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo”
theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương hướng dẫn thí sinh trúng
tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng
ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện CSND là nguyện vọng 1 trên
Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận
nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà
thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí
sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý,
tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

12.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương
thức 2

– Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng
tuyển, Học viện CSND công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có)
trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến
Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí
sinh.

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách
nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS
(Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên
để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho Học viện CSND để tổng hợp
số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo”
theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương hướng dẫn thí sinh trúng
tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng
ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện CSND là nguyện vọng 1 trên
Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận
nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà
thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí
sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý,
tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

12.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương
thức 3

– Sau khi điểm trúng tuyển được phê duyệt, Học
viện CSND công bố thí sinh trúng tuyển theo số báo danh trên trang
thông tin điện tử của trường và thông báo bằng văn bản đến Công an
các đơn vị, địa phương.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nguyện vọng
nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt
nghiệp THPT trong thời hạn quy định cho Công an đơn vị, địa phương
nơi sơ tuyển và xác nhận nhập học Học viện CSND trên Cổng dịch vụ
tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên
để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho Học viện CSND để trường
tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ
“lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà
thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí
sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý,
tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

13. Chiêu
sinh và điều kiện nhập học

13.1. Thời gian nhập học

Ngày 24/09 – 25/09/2022.

13.2. Điều kiện nhập học

– Đã tốt nghiệp THPT;

– Đạt yêu cầu sơ tuyển;

– Nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng theo Phương thức
1; đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2; ưu tiên xét tuyển, đăng ký
xét tuyển theo Phương thức 3 gửi về Học viện CSND theo quy
định;

– Đạt điểm trúng tuyển vào Học viện CSND (đối với
các trường hợp đăng ký xét tuyển và ưu tiên xét tuyển);

– Xác nhận nguyện vọng nhập học sau khi nhận thông
báo trúng tuyển trong thời gian quy định.

14. Sử dụng công nghệ thông
tin trong tuyển sinh

Ngoài hệ thống liên lạc, trao đổi theo quy định
qua đường giao liên, fax, điện thoại, Học viện CSND tiếp tục duy
trì và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh năm
2022 nhằm đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi
phí, nhân lực qua hệ thống mạng WAN của
Bộ Công an
, đề nghị Công an đơn vị, địa phương phối hợp
thực hiện:

– Địa chỉ truy cập phần
mềm: http://tuyensinh.hvcsnd.bca

– Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đăng
nhập theo tên tài khoản, mật khẩu đang sử dụng hiện nay.

Trường hợp lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Bộ
Công an có điều chỉnh, Học viện CSND sẽ có thông báo sau. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Học viện CSND
(qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, điện thoại
0869489929; số fax của Học viện CSND: 0243.8362801 hoặc qua thư
điện tử: phongqldt@hvcsnd.edu.vn). Đối với tuyển sinh trình độ
đại học các hệ học khác (liên thông, vừa làm vừa học, cấp bằng 2)
Học viện CSND sẽ có thông báo sau khi có chỉ tiêu đào tạo, bồi
dưỡng năm 2022 của Bộ Công an. test1 test 2 test 3 test 4

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments