Thứ Hai, Tháng Mười 3, 2022
HomeChưa phân loạiGiá test nhanh, xét nghiệm rRT-PCR mới, được áp dụng từ 21/2

Giá test nhanh, xét nghiệm rRT-PCR mới, được áp dụng từ 21/2

tes

Theo Thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực từ
ngày 21/2, mức thanh toán đối với test nhanh Covid-19 không quá
78.000 đồng/xét nghiệm, với xét nghiệm rRT-PCR mẫu đơn không quá
501.800 đồng/xét nghiệm.

(Ảnh minh
họa)

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ
xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm
việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm
SARS-CoV-2.

Thông tư này áp dụng đối với các trường hợp: thanh
toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về
bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi
trả và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định
của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không áp dụng Thông tư này đối với các trường hợp
lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm
SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy
định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Theo Thông tư mới nhất này (Thông tư 02) thay thế
Thông tư 16, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu
đơn:
Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền
lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định có
mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá theo quy định hiện hành ở Thông tư 16 là
109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức giá mới sẽ giảm khoảng 30% so
với giá đang thực hiện.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự
động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí
tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy
định có mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét
nghiệm.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime
RT-PCR:

– Trường hợp mẫu đơn: Giá dịch vụ bao gồm chi phí
trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm
SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa
không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

– Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí
trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm
SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong đó sinh phẩm xét
nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán
tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại phụ
lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức giá dịch vụ xét nghiệm
SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ
bảo hiểm y tế:

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước thuộc các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh trực
thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn địa phương
,
trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét
nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo
quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm:

Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định như
trên, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền
lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm
quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung
giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư
này.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực
thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I
thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà
nước
thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: mức giá thực hiện theo
quy định như trên.

Một số hướng dẫn về thanh
toán giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm
sang cơ sở y tế khác đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm:

Đối với trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của
Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán đối với trường hợp chuyển
thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm y tế;

Đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế: thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm
SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Thông
tư này và chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị thực hiện xét
nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét
nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được cấp từ nguồn
phòng, chống dịch
do ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc được các
cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì
cơ sở y tế của Nhà nước phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét
nghiệm được hỗ trợ khi thu của người sử dụng dịch vụ, khi thanh
toán, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà
nước.

Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao
hơn mức giá tối đa quy định tại Thông tư này,
cơ sở y tế của
Nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn kinh
phí hợp pháp khác của đơn vị và không được thu của người sử dụng
dịch vụ xét nghiệm.

Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp
tục làm các xét nghiệm để phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực
hiện xét nghiệm được tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể bảo đảm
nguyên tắc không trùng lặp về chi phí đã thực hiện.

Cơ cấu giá dịch vụ xét
nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Thông tư bao gồm:

– Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản
mẫu; thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

– Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ
cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với
đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị
định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ
trang; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ
và nhân viên y tế.

– Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh
phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm
xét nghiệm cho phản ứng) theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy
định của pháp luật về đấu thầu.

Theo TQĐT 

test1 test 2 test 3 test 4

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments